Επιστροφές / Αλλαγές

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα, μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος, να υπαναχωρήσει εγγράφως από την αγορά, αποστέλλοντας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@d-art-gallery.com, την υπαναχώρησή του στην Gallery με την υποχρέωση όμως να καλύψει το κόστος / δαπάνη επιστροφής του προϊόντος μέχρι το κατάστημα της Galleryστην οδό Καλλιστράτου 131, Καλάμι, Σάμος 83100. Στην περίπτωση αυτή, η Gallery μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του ως άνω μηνύματός του θα επιστρέψει στον αγοραστή τα χρήματα. Για την έγκυρη υπαναχώρησή του αγοραστή θα πρέπει το προϊόν να επιστραφεί στην Gallery στην αρχική του συσκευασία και να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία ή φθορά.

• Η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε:
α) στο κατάστημα  Δelta Art Gallery, Καλλιστράτου 131, Καλάμι, Σάμος 83100
β) είτε μέσω Courier στη προαναφερόμενη διεύθυνση.
• Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής Πώλησης κ.ο.κ.)
• Σε περίπτωση αλλαγής  προϊόντων σε έκπτωση ή προσφορά, αυτά αλλάζονται στην εκάστοτε τιμή έκπτωσης ή προσφοράς και πάντα (όχι) νωρίτερα από τη λήξη των εκπτώσεων και των προσφορών και εντός του διαστήματος των 14 ημερών από την ημέρα της επιβεβαιωμένης παραλαβής της παραγγελίας εκ μέρους του αγοραστή.
• Εάν η επιστροφή οφείλεται σε υπαιτιότητα της Gallery, το κόστος επιστροφής βαραίνει την τελευταία.
• Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της Gallery και μετά από έλεγχο του επιστρεφόμενου προϊόντος.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Προσοχή: Σε περίπτωση που το προϊόν φθάσει σε εσάς κατεστραμμένο, παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Gallery στο τηλέφωνο ( +30 6945720090 ) μέσα στις επόμενες 8 ώρες, ώστε να αναλάβει την ευθύνη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η επιστροφή. Το κόστος επιστροφής βαραίνει την Gallery. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η επιστροφή είναι το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία. Στο δέμα της επιστροφής θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται η απόδειξη αγοράς.

Κατά τη διαδικασία επιστροφής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε πίστωση του λογαριασμού σας για νέα ή μελλοντική αγορά είτε επιστροφή χρημάτων προς εσάς.