Πολιτική Απορρήτου

H ΔELTA ART GALLERY που εδρεύει στην ΣΑΜΟ, ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ 131 ΚΑΛΑΜΙ (εφεξής «Gallery»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, ενημερώνει τους επισκέπτες της ότι η επεξεργασία των παρεχόμενων από τους ίδιους [επισκέπτες] δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους (στο εξής «δεδομένα») γίνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικά ή τηλεπικοινωνιακά μέσα, προκειμένου να τους παρασχεθεί η εκάστοτε αιτούμενη από τους ίδιους υπηρεσία και προκειμένου να συναλλαχθούν με την Gallery. Προκειμένου να διεκπεραιώσετε τις συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αλλά και να έχουμε την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί σας, θα σας ζητηθούν συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α. Αν επιθυμείτε να αγοράσετε προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μέσω πιστωτικής κάρτας, θα σας ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία όπως το όνομα κατόχου, ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξης και ο αριθμός CVV.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών της ιστοσελίδας μας που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο της Gallery, παραμένουν απόρρητα και δεν διαβιβάζονται, ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται από την Gallery για τη νόμιμη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Οι χρήστες της ιστοσελίδας δεν υποχρεούνται να χορηγούν τα προσωπικά δεδομένα τους, εάν όμως δεν το πράττουν, ενδέχεται να εμποδίζεται η παροχή της εκάστοτε αιτούμενης από τους ίδιους υπηρεσίας.

Σε οποιαδήποτε στιγμή οι χρήστες της ιστοσελίδας μας διατηρούν τα δικαιώματα που τους παρέχει ο Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ήτοι τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 12, 13, 14,15, 16,17,18,19,20, 21 και 22 του Γενικού Κανονισμού.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Galleryμας δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των δεδομένων σας και ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό.

Τα δεδομένα είναι δυνατόν να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές [όπως ΑΑΔΕ] κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας και για να παρέχουμε τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος και online αγορών.

Αν δημιουργήσετε λογαριασμό και συνδεθείτε στην ιστοσελίδα, θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο browser σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγράφει μόλις κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Cookies τρίτων μερών
Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει τη χρήση Cookies τρίτων, όπως google analytics για συλλογή ανώνυμων στατιστικών. Αυτά τα cookies δεν είναι υπό τον έλεγχό μας και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παρακάτω σύνδεσμο:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage